CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

มช. สร้างพลังการเปลี่ยนแปลง ด้านกฎหมายและความยุติธรรมสำหรับผู้หญิง บริการวิชาการ กรณีศึกษา การศึกษา
มช. สร้างพลังการเปลี่ยนแปลง ด้านกฎหมายและความยุติธรรมสำหรับผู้หญิง
SDGs:
5 10 16 17
พลิกโฉม - แก้ไข “ให้ข้อมูลเดินทางแทนผู้ป่วย” บริการวิชาการ การวิจัย
พลิกโฉม - แก้ไข “ให้ข้อมูลเดินทางแทนผู้ป่วย”
SDGs:
3 9 10
“ความดีส่งต่อได้” นิยามความยั่งยืนในนวัตกรรมรากฟันเทียม Novem บริการวิชาการ การวิจัย
“ความดีส่งต่อได้” นิยามความยั่งยืนในนวัตกรรมรากฟันเทียม Novem
SDGs:
3 9 10
Now viewing : 1 of 1
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social