CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี “การผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไดเปปไทด์รูปแบบเคี้ยว” (ฉบับที่ 2) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี “การผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไดเปปไทด์รูปแบบเคี้ยว” (ฉบับที่ 2)
SDGs:
17
เมือง “อยู่ดีมีสุข” แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา
เมือง “อยู่ดีมีสุข” แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs:
6 7 9 11 12
STeP สะพานข้ามหุบเหวแห่งความท้าทาย สู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ การวิจัย
STeP สะพานข้ามหุบเหวแห่งความท้าทาย สู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
SDGs:
4 8 9
กว่าจะเป็น “พลาสติกชีวภาพทางการแพทย์” ชีวิตจริงของนักวิจัยกับ “นวัตกรรม” ที่สร้างคุณค่า - มูลค่าอย่างยั่งยืน บริหารจัดการเชิงบูรณาการ การวิจัย
กว่าจะเป็น “พลาสติกชีวภาพทางการแพทย์” ชีวิตจริงของนักวิจัยกับ “นวัตกรรม” ที่สร้างคุณค่า - มูลค่าอย่างยั่งยืน
SDGs:
3 9
Medical Hub “ยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่” บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
Medical Hub “ยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่”
SDGs:
3 11
 ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ “ประตูย้อนวัย” ของ สว.สุขภาพดี บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ “ประตูย้อนวัย” ของ สว.สุขภาพดี
SDGs:
3 11
Now viewing : 1 of 2
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social