CMU SDGs

กรณีศึกษา

มช. ผนึกกำลัง Microsoft เปิดโครงการ “Microsoft Learn for Educators” การศึกษา
มช. ผนึกกำลัง Microsoft เปิดโครงการ “Microsoft Learn for Educators”
SDGs:
17
มช. ร่วมกับมูลนิธิกสิกรไทย ขับเคลื่อนโครงการ น่าน “Sandbox” ยกระดับพืชสมุนไพร ช่วยเหลือสังคมไทย ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การวิจัย การศึกษา
มช. ร่วมกับมูลนิธิกสิกรไทย ขับเคลื่อนโครงการ น่าน “Sandbox” ยกระดับพืชสมุนไพร ช่วยเหลือสังคมไทย ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
SDGs:
17
มช. จับมือ เมืองไทย แคปปิตอล ผุดโครงการ “เมืองไทยแคปปิตอลพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน” บริการวิชาการ
มช. จับมือ เมืองไทย แคปปิตอล ผุดโครงการ “เมืองไทยแคปปิตอลพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน”
SDGs:
17
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี “การผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไดเปปไทด์รูปแบบเคี้ยว” (ฉบับที่ 2) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี “การผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไดเปปไทด์รูปแบบเคี้ยว” (ฉบับที่ 2)
SDGs:
17
มช. ผนึกกำลัง หอการค้าไทยในจีน ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา และวัฒนธรรมระหว่างไทย – จีน การวิจัย การศึกษา
มช. ผนึกกำลัง หอการค้าไทยในจีน ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา และวัฒนธรรมระหว่างไทย – จีน
SDGs:
17
เมือง “อยู่ดีมีสุข” แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา
เมือง “อยู่ดีมีสุข” แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs:
6 7 9 11 12

วีดิทัศน์

โลกที่ดีกว่าเริ่มต้นด้วยเราทุกคน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ

ซึ่งกำหนดโดยสมัชชาแห่งสหประชาชาติในปี 2558

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social