CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

แกะรอยนักเดินทางแห่งท้องทะเล จากโครงสร้างด้านพันธุศาสตร์ประชากรของ “เต่ามะเฟือง” การวิจัย การศึกษา
แกะรอยนักเดินทางแห่งท้องทะเล จากโครงสร้างด้านพันธุศาสตร์ประชากรของ “เต่ามะเฟือง”
SDGs:
9 14 17
พื้นที่เยียวยาหัวใจ  ในโลกของ “ตุ๊กตาวิเศษ” การวิจัย กรณีศึกษา
พื้นที่เยียวยาหัวใจ ในโลกของ “ตุ๊กตาวิเศษ”
SDGs:
5 17
ไขปริศนาในพะยูน ด้วยเนื้อเยื่อและกระดูก การวิจัย การศึกษา
ไขปริศนาในพะยูน ด้วยเนื้อเยื่อและกระดูก
SDGs:
14
สลาย “มลพิษหมอกควัน” ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา
สลาย “มลพิษหมอกควัน” ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน
SDGs:
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17
Now viewing : 1 of 6
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social