CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

5 ภาคีรวมพลัง GO GREEN เดินหน้าสร้างอากาศที่ดี เพื่อลมหายใจแห่งอนาคตของคนไทย บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย
5 ภาคีรวมพลัง GO GREEN เดินหน้าสร้างอากาศที่ดี เพื่อลมหายใจแห่งอนาคตของคนไทย
SDGs:
7 15 17
มช. ร่วมมือกับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าฟางข้าว แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้เกษตรกรและชุมชน พร้อมลดปัญหาสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา กรณีศึกษา
มช. ร่วมมือกับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าฟางข้าว แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้เกษตรกรและชุมชน พร้อมลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
SDGs:
7 9 13 17
ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรฯ  ลดขยะให้เหลือศูนย์ - เพิ่มมูลค่าเป็นพลังงาน บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ กรณีศึกษา
ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรฯ ลดขยะให้เหลือศูนย์ - เพิ่มมูลค่าเป็นพลังงาน
SDGs:
7 9 13
เมือง “อยู่ดีมีสุข” แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา
เมือง “อยู่ดีมีสุข” แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs:
6 7 9 11 12
สลาย “มลพิษหมอกควัน” ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา
สลาย “มลพิษหมอกควัน” ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน
SDGs:
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17
Now viewing : 1 of 2
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social