CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

มช. ผนึกกำลัง หอการค้าไทยในจีน ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา และวัฒนธรรมระหว่างไทย – จีน การวิจัย การศึกษา
มช. ผนึกกำลัง หอการค้าไทยในจีน ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา และวัฒนธรรมระหว่างไทย – จีน
SDGs:
17
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี “การผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไดเปปไทด์รูปแบบเคี้ยว” (ฉบับที่ 2) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี “การผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไดเปปไทด์รูปแบบเคี้ยว” (ฉบับที่ 2)
SDGs:
17
มช. จับมือ เมืองไทย แคปปิตอล ผุดโครงการ “เมืองไทยแคปปิตอลพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน” บริการวิชาการ
มช. จับมือ เมืองไทย แคปปิตอล ผุดโครงการ “เมืองไทยแคปปิตอลพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน”
SDGs:
17
มช. ผนึกกำลังศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ต่อยอดองค์ความรู้งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
มช. ผนึกกำลังศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ต่อยอดองค์ความรู้งานด้านนิติวิทยาศาสตร์
SDGs:
17
มช. ร่วมกับมูลนิธิกสิกรไทย ขับเคลื่อนโครงการ น่าน “Sandbox” ยกระดับพืชสมุนไพร ช่วยเหลือสังคมไทย ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การวิจัย การศึกษา
มช. ร่วมกับมูลนิธิกสิกรไทย ขับเคลื่อนโครงการ น่าน “Sandbox” ยกระดับพืชสมุนไพร ช่วยเหลือสังคมไทย ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
SDGs:
17
มช. ผนึกกำลัง Microsoft เปิดโครงการ “Microsoft Learn for Educators” การศึกษา
มช. ผนึกกำลัง Microsoft เปิดโครงการ “Microsoft Learn for Educators”
SDGs:
17
Now viewing : 1 of 5
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social