CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

 พลังของ “นักศึกษาพิเศษ”  และแรงบันดาลใจจากรั้วสีม่วง บริการวิชาการ การศึกษา
พลังของ “นักศึกษาพิเศษ” และแรงบันดาลใจจากรั้วสีม่วง
SDGs:
4 5 10
รู้จักครูรัก(ษ์)ถิ่น ความหวัง (ที่ยั่งยืน) ของหมู่บ้าน บริการวิชาการ การศึกษา
รู้จักครูรัก(ษ์)ถิ่น ความหวัง (ที่ยั่งยืน) ของหมู่บ้าน
SDGs:
1 4 10 11
แกะรอยนักเดินทางแห่งท้องทะเล จากโครงสร้างด้านพันธุศาสตร์ประชากรของ “เต่ามะเฟือง” การวิจัย การศึกษา
แกะรอยนักเดินทางแห่งท้องทะเล จากโครงสร้างด้านพันธุศาสตร์ประชากรของ “เต่ามะเฟือง”
SDGs:
9 14 17
เบื้องหลัง “ดอกไม้บาน” ในวันแห่งความทรงจำของบัณฑิต มช. บริหารจัดการเชิงบูรณาการ การศึกษา
เบื้องหลัง “ดอกไม้บาน” ในวันแห่งความทรงจำของบัณฑิต มช.
SDGs:
15
ไขปริศนาในพะยูน ด้วยเนื้อเยื่อและกระดูก การวิจัย การศึกษา
ไขปริศนาในพะยูน ด้วยเนื้อเยื่อและกระดูก
SDGs:
14
Now viewing : 1 of 5
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social