CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

มช. ผนึกกำลัง Microsoft เปิดโครงการ “Microsoft Learn for Educators” การศึกษา
มช. ผนึกกำลัง Microsoft เปิดโครงการ “Microsoft Learn for Educators”
SDGs:
17
มช. ร่วมกับมูลนิธิกสิกรไทย ขับเคลื่อนโครงการ น่าน “Sandbox” ยกระดับพืชสมุนไพร ช่วยเหลือสังคมไทย ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การวิจัย การศึกษา
มช. ร่วมกับมูลนิธิกสิกรไทย ขับเคลื่อนโครงการ น่าน “Sandbox” ยกระดับพืชสมุนไพร ช่วยเหลือสังคมไทย ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
SDGs:
17
มช. ผนึกกำลัง หอการค้าไทยในจีน ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา และวัฒนธรรมระหว่างไทย – จีน การวิจัย การศึกษา
มช. ผนึกกำลัง หอการค้าไทยในจีน ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา และวัฒนธรรมระหว่างไทย – จีน
SDGs:
17
ที่สุดของภารกิจแห่งความท้าทาย ในโครงการปลูกถ่ายตับ คณะแพทยศาสตร์ มช. การวิจัย การศึกษา
ที่สุดของภารกิจแห่งความท้าทาย ในโครงการปลูกถ่ายตับ คณะแพทยศาสตร์ มช.
SDGs:
3
ชาวบ้านกดไลค์ ถูกใจผ่อดีดี (PODD)  ระบบเฝ้าระวังภัยที่ชุมชนมีส่วนร่วม บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา
ชาวบ้านกดไลค์ ถูกใจผ่อดีดี (PODD) ระบบเฝ้าระวังภัยที่ชุมชนมีส่วนร่วม
SDGs:
3 9 13
โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร  “ต้นทางแห่งความฝัน” ของ Startup และ SMEs บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา
โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร “ต้นทางแห่งความฝัน” ของ Startup และ SMEs
SDGs:
1 9
Now viewing : 1 of 2
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social