CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

มช. ร่วมมือกับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าฟางข้าว แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้เกษตรกรและชุมชน พร้อมลดปัญหาสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา กรณีศึกษา
มช. ร่วมมือกับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าฟางข้าว แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้เกษตรกรและชุมชน พร้อมลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
SDGs:
7 9 13 17
ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรฯ  ลดขยะให้เหลือศูนย์ - เพิ่มมูลค่าเป็นพลังงาน บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ กรณีศึกษา
ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรฯ ลดขยะให้เหลือศูนย์ - เพิ่มมูลค่าเป็นพลังงาน
SDGs:
7 9 13
ชาวบ้านกดไลค์ ถูกใจผ่อดีดี (PODD)  ระบบเฝ้าระวังภัยที่ชุมชนมีส่วนร่วม บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา
ชาวบ้านกดไลค์ ถูกใจผ่อดีดี (PODD) ระบบเฝ้าระวังภัยที่ชุมชนมีส่วนร่วม
SDGs:
3 9 13
“คุณค่า” ที่เหนือมูลค่า ของนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ การวิจัย การศึกษา กรณีศึกษา
“คุณค่า” ที่เหนือมูลค่า ของนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ
SDGs:
3 8 9 13 17
สลาย “มลพิษหมอกควัน” ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา
สลาย “มลพิษหมอกควัน” ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน
SDGs:
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17
นักวิจัยวิทย์ มช. สังเคราะห์องค์ความรู้การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมโดยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง ซึ่ง FORRU-CMU นำมาใช้ฟื้นฟูป่าภาคเหนือครั้งแรก เมื่อปี 2539 การวิจัย
นักวิจัยวิทย์ มช. สังเคราะห์องค์ความรู้การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมโดยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง ซึ่ง FORRU-CMU นำมาใช้ฟื้นฟูป่าภาคเหนือครั้งแรก เมื่อปี 2539
SDGs:
13 15
Now viewing : 1 of 2
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social