CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

มช. จับมือ เมืองไทย แคปปิตอล ผุดโครงการ “เมืองไทยแคปปิตอลพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน” บริการวิชาการ
มช. จับมือ เมืองไทย แคปปิตอล ผุดโครงการ “เมืองไทยแคปปิตอลพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน”
SDGs:
17
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี “การผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไดเปปไทด์รูปแบบเคี้ยว” (ฉบับที่ 2) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี “การผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไดเปปไทด์รูปแบบเคี้ยว” (ฉบับที่ 2)
SDGs:
17
ฟิสิกส์นวัตกรรม “ข้าวลำไอออน” ไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่ จากห้องทดลองสู่ท้องนา บริการวิชาการ การวิจัย
ฟิสิกส์นวัตกรรม “ข้าวลำไอออน” ไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่ จากห้องทดลองสู่ท้องนา
SDGs:
1 2 3 4 8 9
“ความดีส่งต่อได้” นิยามความยั่งยืนในนวัตกรรมรากฟันเทียม Novem บริการวิชาการ การวิจัย
“ความดีส่งต่อได้” นิยามความยั่งยืนในนวัตกรรมรากฟันเทียม Novem
SDGs:
3 9 10
พลิกโฉม - แก้ไข “ให้ข้อมูลเดินทางแทนผู้ป่วย” บริการวิชาการ การวิจัย
พลิกโฉม - แก้ไข “ให้ข้อมูลเดินทางแทนผู้ป่วย”
SDGs:
3 9 10
ชาวบ้านกดไลค์ ถูกใจผ่อดีดี (PODD)  ระบบเฝ้าระวังภัยที่ชุมชนมีส่วนร่วม บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา
ชาวบ้านกดไลค์ ถูกใจผ่อดีดี (PODD) ระบบเฝ้าระวังภัยที่ชุมชนมีส่วนร่วม
SDGs:
3 9 13
Now viewing : 1 of 3
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social