CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

พื้นที่เยียวยาหัวใจ  ในโลกของ “ตุ๊กตาวิเศษ” การวิจัย กรณีศึกษา
พื้นที่เยียวยาหัวใจ ในโลกของ “ตุ๊กตาวิเศษ”
SDGs:
5 17
เมื่อรัก(ษ์) เกิดที่บ้านเก่า ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา บริหารจัดการเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา
เมื่อรัก(ษ์) เกิดที่บ้านเก่า ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
SDGs:
1 2 3 4 9 11
Now viewing : 1 of 3
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social