CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

มช. สร้างพลังการเปลี่ยนแปลง ด้านกฎหมายและความยุติธรรมสำหรับผู้หญิง บริการวิชาการ กรณีศึกษา การศึกษา
มช. สร้างพลังการเปลี่ยนแปลง ด้านกฎหมายและความยุติธรรมสำหรับผู้หญิง
SDGs:
5 10 16 17
“ลาคลอด” ช่วงเวลาพิเศษ เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว บริหารจัดการเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา
“ลาคลอด” ช่วงเวลาพิเศษ เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว
SDGs:
5
เพราะทุกคนเท่าเทียม  มช. ให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาวะได้ในวันรับปริญญา กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพราะทุกคนเท่าเทียม มช. ให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาวะได้ในวันรับปริญญา
SDGs:
5
พื้นที่เยียวยาหัวใจ  ในโลกของ “ตุ๊กตาวิเศษ” การวิจัย กรณีศึกษา
พื้นที่เยียวยาหัวใจ ในโลกของ “ตุ๊กตาวิเศษ”
SDGs:
5 17
 พลังของ “นักศึกษาพิเศษ”  และแรงบันดาลใจจากรั้วสีม่วง บริการวิชาการ การศึกษา
พลังของ “นักศึกษาพิเศษ” และแรงบันดาลใจจากรั้วสีม่วง
SDGs:
4 5 10
CMU Pride Month 2023 สีสันความหลากหลายและส่งเสริมความเท่าเทียม ที่ มช. กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การศึกษา
CMU Pride Month 2023 สีสันความหลากหลายและส่งเสริมความเท่าเทียม ที่ มช.
SDGs:
4 5 10
Now viewing : 1 of 1
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social