CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

CMU Pride Month 2023 สีสันความหลากหลายและส่งเสริมความเท่าเทียม ที่ มช. กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การศึกษา
CMU Pride Month 2023 สีสันความหลากหลายและส่งเสริมความเท่าเทียม ที่ มช.
SDGs:
4 5 10
เพราะทุกคนเท่าเทียม  มช. ให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาวะได้ในวันรับปริญญา กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพราะทุกคนเท่าเทียม มช. ให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาวะได้ในวันรับปริญญา
SDGs:
5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ บริการวิชาการ กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
SDGs:
3
Now viewing : 1 of 1
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social