CMU SDGs

CMU SDGs

“ลาคลอด” ช่วงเวลาพิเศษ เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว

จำนวนผู้เข้าชม : 1221 | 07 ต.ค. 2564
SDGs:
5

      ครอบครัวไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นครอบครัวไซส์เล็ก สามีภรรยาจึงมีหน้าที่ร่วมกันสร้างครอบครัวให้แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีลูกเพิ่มเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ การดูแลลูกในช่วงแรกเกิดถือเป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด “การลาคลอด” จึงเป็นเวลาพิเศษที่แม่จะได้ส่งความรักและความห่วงใยสู่เจ้าตัวน้อยได้อย่างเต็มที่
 
     เมื่อเอ่ยถึงสิทธิของการลาคลอด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดให้คุณแม่สามารถลาคลอดบุตรได้ 90 วัน และได้รับเงินเดือนตามปกติ โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ ซึ่งการลาคลอดจะลาในวันที่คลอด ก่อนหรือหลังวันที่คลอดก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน


     สำหรับคุณแม่ที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร และได้หยุดงานไปแล้วแต่ไม่ใด้คลอดบุตรตามกำหนด หากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ถอนวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดงานไปเป็นวันลากิจส่วนตัว

    นอกจากนี้ หากต้องการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูลูกน้อย คุณแม่มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 30 วันทำการ โดยจะไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา

   การดูแลลูกในช่วงแรกเกิดนี้ นอกเหนือจากความรักและความตั้งใจของคุณแม่แล้ว กำลังใจและการสนับสนุนจากคุณพ่อก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะการเลี้ยงลูกเพียงลำพัง มักมีความเหนื่อยล้าและอาจก่อให้เกิดความเครียดได้ ดังนั้น หาก “แม่” มี “พ่อ” คอยดูแลอยู่ใกล้ๆ ช่วยแบ่งเบาหน้าที่การดูแล “ลูก” ในบางเวลา ไม่ให้แม่เหนื่อยล้าจนเกินไปและมีเวลาพักผ่อนบ้างจึงเป็นเรื่องสำคัญ    โดยในเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดให้คุณพ่อสามารถลาเพื่อช่วยคุณแม่ เลี้ยงดูลูกได้ติดต่อกันไม่เกิน 15 วัน และได้รับเงินเดือนตามปกติ ซึ่งคุณแม่จะต้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่หากระหว่างการลามีงานจำเป็นเร่งด่วน ผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานได้


     การรับรู้และเข้าถึงสิทธิในการลาคลอดของพ่อและแม่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยเติมเต็มช่วงเวลาดีๆ ระหว่างกันของทุกคนในบ้าน สร้างความผูกพันในครอบครัวให้อบอุ่นยิ่งขึ้น เพื่อให้การมีสมาชิกใหม่ตัวน้อยเป็นช่วงเวลาที่พิเศษเสมอ.

แกลลอรี่
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social