CMU SDGs

กรณีศึกษา

มช. พัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้ “แมลงทหารเสือ” แหล่งโปรตีนอนาคต การวิจัย
มช. พัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้ “แมลงทหารเสือ” แหล่งโปรตีนอนาคต
SDGs:
1 8 9 15 17
มอบห้องปลอดฝุ่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีสะอาด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ การวิจัย
มอบห้องปลอดฝุ่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีสะอาด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
SDGs:
3 7 10 11 13 17
มช. เปิดตัวนวัตกรรม CMU-Doneพอดี ครั้งแรกที่สิงคโปร์ ช่วยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฟื้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกวาดรางวัลในระดับนานาชาติอีก 3 รางวัล การวิจัย
มช. เปิดตัวนวัตกรรม CMU-Doneพอดี ครั้งแรกที่สิงคโปร์ ช่วยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฟื้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกวาดรางวัลในระดับนานาชาติอีก 3 รางวัล
SDGs:
3 9
มช. เขย่าวงการสตาร์ทอัพไทย เปิดตัว “builds” โปรแกรมปั้นสตาร์ทอัพจากนักศึกษาแบบครบวงจร ที่แรกในประเทศ พร้อมผสานความร่วมมือในการให้ความรู้ผ่าน LiVE Platfom ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งเป้าดันนักศึกษา 4,200 ราย สร้างธุรกิจจริงระหว่างเรียน การศึกษา
มช. เขย่าวงการสตาร์ทอัพไทย เปิดตัว “builds” โปรแกรมปั้นสตาร์ทอัพจากนักศึกษาแบบครบวงจร ที่แรกในประเทศ พร้อมผสานความร่วมมือในการให้ความรู้ผ่าน LiVE Platfom ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งเป้าดันนักศึกษา 4,200 ราย สร้างธุรกิจจริงระหว่างเรียน
SDGs:
4 8
มช. - แอตแลนต้า ทุ่มทุนกว่า 1,000 ล้าน เปิดโรงงานผลิตกัญชาทางการแพทย์ มาตรฐานสากลแห่งแรกของไทย เตรียมต่อยอดสู่อุตสาหกรรมยาระดับโลก บริหารจัดการเชิงบูรณาการ การวิจัย การศึกษา กรณีศึกษา
มช. - แอตแลนต้า ทุ่มทุนกว่า 1,000 ล้าน เปิดโรงงานผลิตกัญชาทางการแพทย์ มาตรฐานสากลแห่งแรกของไทย เตรียมต่อยอดสู่อุตสาหกรรมยาระดับโลก
SDGs:
9 15 17
นักวิจัย มช. ชู “ผักฮาน” พืชท้องถิ่นไทย ต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว เพิ่มโอกาสทางการรักษา การวิจัย การศึกษา กรณีศึกษา
นักวิจัย มช. ชู “ผักฮาน” พืชท้องถิ่นไทย ต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว เพิ่มโอกาสทางการรักษา
SDGs:
3 15

วีดิทัศน์

โลกที่ดีกว่าเริ่มต้นด้วยเราทุกคน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ

ซึ่งกำหนดโดยสมัชชาแห่งสหประชาชาติในปี 2558

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social