CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

มช. นำองค์ความรู้ ร่วมแก้ปัญหาแมงกะพรุนพิษ บริการวิชาการ การวิจัย กรณีศึกษา
มช. นำองค์ความรู้ ร่วมแก้ปัญหาแมงกะพรุนพิษ
SDGs:
3 14
ไขปริศนาในพะยูน ด้วยเนื้อเยื่อและกระดูก การวิจัย การศึกษา
ไขปริศนาในพะยูน ด้วยเนื้อเยื่อและกระดูก
SDGs:
14
แกะรอยนักเดินทางแห่งท้องทะเล จากโครงสร้างด้านพันธุศาสตร์ประชากรของ “เต่ามะเฟือง” การวิจัย การศึกษา
แกะรอยนักเดินทางแห่งท้องทะเล จากโครงสร้างด้านพันธุศาสตร์ประชากรของ “เต่ามะเฟือง”
SDGs:
9 14 17
Now viewing : 1 of 1
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social