CMU SDGs

CMU SDGs

มอบห้องปลอดฝุ่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีสะอาด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม : 532 | 13 ก.พ. 2567
SDGs:
3 7 10 11 13 17

        มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบห้องปลอดฝุ่น ภายใต้โครงการสร้างห้องปลอดฝุ่นให้กับโรงเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีสะอาด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงมาตรการรับมือในสถานการณ์หมอกควันและการแก้ไขปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนกล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงแนวคิดและนโยบายดูแลชุมชนเพื่อรับมือสถานการณ์ฝุ่นควัน นายสมบัติ ประธานราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายนกฤตพล รชตเมธานนท์ นายอำเภอเชียงดาว รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ร่วมในพิธีมอบ